2017. május 17., szerda

Versus VI. rész 3. fejezet

Előzmény: Versus I. rész
Közvetlen előzmény: Versus VI. rész 2. fejezet

Írta: MELD9003
Fordította: Sinara
Az eredeti megjelenésének időpontja: 2013. augusztus 12.

**************************************************************************


A közönség hangosan tapsolt, ahogy Sarah a szőnyeghez sétált, Ninával az oldalán. Amikor oda ért, észrevette, hogy a szőnyeg épp úgy néz ki és olyan a tapintása is, mint annak, ami Saskia irodájában volt. Különös módon az idegessége szinte teljesen elmúlt a kis csipkelődés óta Bronwynnal.
Azt hiszem, ez az újonc mutat majd neked egyet s mást, kis kelta barátom – mosolygott magában, miközben levette a köntösét és átadta azt Ninának.
- Köszönöm. Sok sikert, kisasszony – mosolygott a szobalány és lesietett a szőnyegről.
A szőke lány is megköszönte, majd körbe pillantott a küzdőteret övező asztalokon és megtalálta a Saskia mellett ücsörgő Wendy-t, akinek már ott is pihent egy teli pohár a kezében. A nagyobb lány rákacsintott és eltátogta neki, hogy „Szeretlek, bébi”, mire Sarah visszamosolygott rá és kacsintott.
- Oké. Lányok, mindenki figyeljen rám! - csendült fel Jacqueline határozott hangja, ahogy fekete farmerében és bakancsában előlépve a szőnyeg közepére hívta őket. - Rendben. Akkor gyorsan vegyük át a szabályokat!Ez az én szőnyegem, úgyhogy mindent pontosan úgy csináltok, ahogy a csinos kis fejetekbe verem, vagy szétrúgom a seggeteket, világos? Akkor most letérdelni!
A két lány letérdelt egymással szemben, mélyen a másik szemébe fúrva a tekintetét.
- Oké. Gyerünk! - vakkantotta Jacqueline.
- Hallottad. Gyerünk, Sarah! Mozgás! - ingerelte Bronwyn.
Sarah fújt egyet, majd mozgása lendült, Bronwyn pedig talpra emelkedett, hogy fogadja. Ahogy a testük egymásnak feszült, a szőkeség elengedett egy nyögést az ütközés hatásaként.
- Ó, nem hiszem azt – suttogta a walesi lány és a hátára lökte Sarah-t, megmarkolva a jobb mellét.
- Ó... a fenébe! - nyögött fel a szőke lány és megpróbálta lerúgni magáról az ellenfelét, de elvétette.
- Ennél gyorsabbnak kell lenned – nevetett az ellenfele, kitérve az útból.
- Akkor jó – mosolygott Sarah és megragadta a másik fejét, hogy lerántsa a szőnyegre. Miközben Bronwyn megpróbált kiszabadulni, szőke ellenfele már rá is vetette magát és megrántotta a másik tangáját, hogy az mélyen a lány farpofái közé vágjon.
- Ááá... A fenébe!
- Nem tetszik, drágám? Vegyem le inkább neked?
Mielőtt a vörös lány reagálhatott volna, Sarah egy mozdulattal lerántotta a lila ruhadarabot és félrehajította. Aztán a hátára fordította az ellenfelét és a combjai közé lökte a kezét, ujjaival kitapintva a csiklóját.
- Ó, ne... ne...! - zihált Bronwyn.
- Ó, igen. Tetszik, nemde? - vigyorgott a szőkeség, tovább mozgatva ujjait.
- Ne... ne...
- De igen, Bronwyn. Hajrá! Gyerünk csak! - mélyesztette bele mutatóujját Sarah ellenfele vágatába.
Wendy csak ült a helyén és megbabonázva figyelte, ahogy a szeretője felülkerekedik az ellenfelén. Érezte, hogy az ágyéka kezd nedvesedni a walesi lány nyögéseitől, miközben az kétségbeesetten próbált kiszabadulni Sarah szorításából.
- Ez az, bébi. Elkaptad – suttogta élvezettel teli hangon.
- Ó... ne...! A pokolba! - sikoltozott Bronwyn, ahogy Sarah még mélyebbre tolta belé az ujját.
- Gyerünk csak! Mutasd meg, mit tudsz!
Bronwyn tovább zihált, majd a teste megfeszült, ahogy rátört az orgazmus, szemei pedig elkerekedtek, ahogy felpillantott a rá vigyorgó szőkeségre. Amikor az érzés végül elmúlt, teste kimerülten ernyedt el a padlón.
- Pont Miss Lawtonnak. Az állás 1:0 – jelentette be Jacqueline.
- Ez az! Szép menet volt, bébi! - lelkendezett Wendy, szarkasztikusan Saskiára vigyorogva.
A közönség hangosan tapsolt. Szemmel láthatóan meglepte őket, hogy Sarah máris megszerezte a vezetést. A szőke lány a sarokban ácsorgott, miközben várta, hogy Bronwyn magához térjen.
Pár pillanat múlva a walesi lány talpra állt és rá pillantott. Babaszerű arca tébolyult kifejezésbe merevedett, légzése pedig egyre nehézkesebbé vált. Hevesen sietett vissza a szőnyeg közepére és letérdelt Jacqueline elé, várva, hogy a szőke lány csatlakozzon hozzá.
Sarah elmosolyodott és szembe térdelt dühös kis ellenfelével.
- Te rohadt kis marhatöcskölő! - szűrte a fogai között a walesi lány. - Szerencséd volt. Most már viszont hamarosan kegyelemért fogsz sikoltozni.
- Azt majd meglátjuk, nem igaz? - válaszolta Sarah mosolyogva.
Ez olyan volt Bronwyn számára, akár a vörös posztó a bikának. A walesi lány rávetette magát és leteperte, leverve a szemüvegét. Jacqueline lépett közbe, szétválasztva őket. A jelet azonban hamar megadta és a dühödt kis kelta ismét rávetette magát Sarah-ra, egy gyors mozdulattal letépve a bikini alsóját, feltárva a szőke lány apró pihék borította meztelen ágyékát.
- Ó, milyen édes! - vigyorgott, miközben szétfeszítette Sarah combjait és vehemensen dörzsölni kezdte a csiklóját. - Lássuk, milyen jó is vagy valójában!
- Egek... te rohadt ki...
- Ó, igen! Látom, hogy tetszik.
Bronwyn többi ujjával ellenfele bejáratát kezdte dörzsölni, hangos nyögéseket csalva elő belőle. Sarah kapálózott, ahogy próbált kiszabadulni, de ellenfele túl erősen tartotta.
- Egek... A fenébe is...! Ne... ne...!
- Lássuk csak, meddig jutunk! - suttogta Bronwyn vigyorogva és belé tolta egy ujját, miközben hüvelykujjával tovább izgatta Sarah csiklóját.
A szőke lány tovább vergődött és nyöszörgött.
- Most már nem vagy olyan magabiztos, nemde? - vigyorgott a vörös hajú lány. - Gyerünk! Sikolts csak!
- Nem... nem... Nem adom fel...
- Mégis minek ez az akaratosság? Nem maradt már semmid, újonc.
A kis szőkeség nem válaszolt, csak hangosan felsikoltott, amikor felért a csúcsra, telefröcskölve nedveivel a szőnyeget.
Bronwyn vigyorogva közelebb hajolt, lenyalta az ujjára ragadt nedveket, majd nyomott egy csókot Sarah ajkaira.
- Siess, hogy befejezhessük ezt az egyészet! - motyogta, majd felállt, fogadva a közönség tapsviharát.
- Pont Miss Evansnek. Az állás 1:1.
Sarah óráknak tűnő ideig hevert mozdulatlanul.
Egek! Ez erős volt – gondolta.
- Ó! Ez egy kicsit sok volt neki – vigyorgott Saskia Wendy-re.
- Egy pillanat és minden rendben lesz. Neked jobban kellene tudnod ezt, mint bárkinek – vágott vissza a lány vehemensen.
- Touché – sóhajtott Saskia és beleivott az italába, majd észrevette, hogy Patricia rá mosolyog.
Sarah hamarosan magához tért és szembetérdelt feszülten várakozó ellenfelével.
- Itt az idő, hogy befejezzük – hörögte.
Amikor megkapták a jelet, Sarah megragadta az ellenfelét. Egyik karját a dereka köré fonta, másikkal pedig megragadta a tarkóját. Bronwyn torkára nyomta a nyelvét, amire az önkéntelenül is ugyanúgy válaszolt. Aztán a két lány félre billent és megkezdődött a birkózás, hogy valaki a hátára fektesse a másikat.
Előre-hátra hemperegtek, úgy tépve egymást, mint a vadmacskák. Aztán Bronwyn hirtelen ellökte Sarah-t, aki pont a hátára érkezett. Meglátva a lehetőséget, a walesi lány szétfeszítette ellenfele combjait és közéjük helyezkedett, dörzsölni kezdve vágatát és csiklóját.
- Ó... ne...! Ne megint!
- De igen, Sarah. Gyerünk! Küzdj csak!
A szőke lány összeszorította a fogait és igyekezett ellenállni a benne gyülemlő feszültségnek. Megragadta Bronwyn csuklóját és közelebb rántotta őt, majd igyekezett minden erejével ellökni.
- Ez az, újonc...! Gyerünk...! Te is tudod, hogy... már közel vagy – zihálta Bronwyn. Izzadtságcseppek csillogtak mindenhol a testén.
Sarah látta, hogy ellenfele egyre nehézkesebben zihál, és elég is volt egy újabb lökés, hogy eltávolítsa őt magáról, a hátára teremtve a szőnyegen.
- Ó, ne...! Ne! - nyögte a kelta lány, ahogy a szőkeség fölébe kerekedett.
- Kifáradtunk, kifáradtunk? - cukkolta Sarah tehetetlen ellenfelét.
Bronwyn hevesen kapálózott, ahogy szőkeség belé hatolt és igyekezett ellenállni a benne zajló folyamatoknak. Vonaglott a szőnyegen és hangosan zihált, míg végül az orgazmus le nem taglózta.
Mielőtt felállt volna, hogy engedje elernyedni, Sarah még sebtében szájon csókolta őt és elvigyorodott.
- Pont Miss Lawtonnak, aki vezet 2:1-re. Három perc és kilenc másodperc maradt hátra.
Wendy a csodálattól elkerekedett szemekkel figyelt. Látta már a szeretőjét küzdeni korábban is, de ez most más volt. Ez most igazi, megfontolt, taktikus harc volt.
A walesi lány még mindig a padlón hevert, kezeit az arcára szorítva. Sarah már a szőnyeg közepén térdelt és várta, hogy magához térjen.
- Lenyűgöző – jegyezte meg Patricia Saskia felé fordulva.
- Mondtam neked, hogy van ilyen jó, nemde? - válaszolta a másik nő. - Csak annyit kell tennünk, hogy kicsit felrázzuk a dolgokat. Ki tudja, hol lehet a határ?
- Hmm. Talán majd egyszer meglátjuk.
Bronwyn ismét talpra küzdötte magát és a szőnyeg közepére térdelt, hogy szembenézzen ellenfelével.
Jacqueline letérdelt mellé.
- Biztos vagy benne, hogy folytatni akarod?
- Igen. Szó sem lehet róla, hogy ez az újonc legyőzzön – hörögte, tekintetével Sarah-t méregetve.
- Oké. Akkor gyerünk!
Mielőtt Bronwyn bármit is tehetett volna, Sarah előre lendült és a hátára lökte őt, szétnyomva a lábait és nyelvét mélyen a kelta lány vágatába mélyesztette. A vöröske felnyögött és a szemei elkerekedtek, ahogy a szőkeség ajkai közé vette a csiklóját.
Sarah erősen tartotta őt, ahogy ellenfele vonaglott és nyöszörögve igyekezett kiszabadulni. Nem mintha sok esélye lett volna rá. A walesi lány immáron teljesen összeomlott. Sarah úgy játszott vele, ahogy csak akart, míg végül ismét fel nem juttatta a csúcsra.
Saskia izgatott tekintettel pillantott Wendy-re.
- Csinált már ilyet korábban is? - kérdezte.
- Ó, igen – bólogatott a lány és lehunyt szemmel mosolygott. - Sokszor.
Bronwyn zihálása betöltötte a termet, míg végül az orgazmus el nem árasztotta a testét és nedveivel telespriccelte Sarah arcát.
A szőke lány előre hajolt és mélyen ellenfele szájába tolta a nyelvét, miközben megcsókolta. A kis vöröske teljesen kimerülten terült el a szőnyegen.
- Feladom... Nyertél – zihálta, alig bírva már nyitva tartani a szemét.
- Pont Miss Lawtonnak. Miss Evans feladta. Miss Lawton nyert 3:1-re – harsogta Jacqueline.
A közönség hangos ovációban tört ki. Sarah körbepillantott. A többség a talpán állt. Tudta, hogy kevesen adtak neki bármi esélyt is, hogy legyőzi Bronwynt. Ő pedig most, még mindig kissé idegesen, de a tapasztalatok mámorától elkábulva mosolygott és gyorsan odasietett Wendy-hez, hogy átölelje őt.
- Szép volt, bébi. Tudtam, hogy megcsinálod – suttogta a nagyobb lány.
- Menjünk fel a szobába egy italra...! Vagy hétre! - nevetett a szőkeség.
Amikor visszafordult a szőnyeg felé, látta, hogy Bronwynt talpra segítik és Michelle feltámogatja a szobájába. Egy része nem tudta megállni, hogy együtt érezzen a lánnyal. Látszott, hogy teljesen összeroskadt.
- Gratulálok, Sarah. Ez volt a leglenyűgözőbb debütálás, amit valaha láttam – lépett oda hozzá Patricia, hogy megrázza a kezét. - Nina átadja majd neked a nyereményed hamarosan a szobádban.
- Ööö... köszönöm, Patricia.
- Nos, én is gratulálok, Sarah – mosolygott rá Saskia. - Élvezd az este hátralevő részét!

- Ne aggódj, Saskia! Úgy lesz – nevetett Wendy, miközen Sarah felvette a köntösét és visszaindultak a szobájuk felé.

Folytatása következik!

Vége a VI. résznek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

FlagCounter

[URL=http://info.flagcounter.com/3p1k][IMG]http://s06.flagcounter.com/count/3p1k/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_0/pageviews_0/flags_0/[/IMG][/URL]